هتل‌های پارس

اقامت آژانس های گردشگری در هتل پارس کرمان

۱۳
آبان
۹۷

-تورهای مطرح اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کردند


-تورهای مطرح اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کردند

از مورخ  5 مهر الی 11 آبانماه سال جاری  آژانسهای پاسارگادتور، پردیسان،سانازسیر،آبگین گشت،گشت تور شیرازو کالچر ایران در هتل اقامت داشتند.