هتل‌های پارس

اقامت تور های گردشگری در هتل پارس کرمان

۰۲
ارديبهشت
۹۸

-تورهای گردشگری اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کردند


-تورهای گردشگری اقامت خود را در هتل پارس کرمان سپری کردند

از مورخ  28  الی 31  فروردین سال جاری، آژانسهای پیش قراولان،سانازسیر،پارسیان،سیروس صحرا،شکوه ایرانیان،ایران دوستان،آرش کمانگیر،شهرزادبال،مارکوپولو،درنا گشت،ارگ جدید و سیروس صحرا در هتل اقامت داشتند.