هتل‌های پارس

اقامت محمد طاهر افضل در هتل پارس مشهد

۰۷
خرداد
۹۸

- اقامت محمد طاهر افضل نماینده آژانسهای هواپیمایی و تورهای مسافرتی کشور پاکستان در هتل پارس مشهد


- به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد ، روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1398 ، جلسه ای با حضور موسوی ، معاون استاندار و مدیر کل امور اجتماعی استان خراسان رضوی ، آخوند زاده ، بعنوان رابط و کارگزار بین طرفین ، محمد طاهر افضل ، مدیر اجرایی شرکت شایانس تراول (نمایندگی آژانسهای هواپیمایی و تورهای مسافرتی کشور پاکستان) ، محمد شربتدار ، مدیر کل هتل پارس مشهد برگزار شد ، در این جلسه مقرر گردید مهمانان اعزامی به مشهد مقدس در سطح هتل 5 ستاره در هتل پارس مشهد و سایر مهمانان بر اساس نیاز و وضعیت اقتصادی نسبت به انتخاب محل اقامت اقدام نمایند. 

ضمنا در این جلسه امکانات و توانمندیهای منطقه ای شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس برای محمد طاهر افضل تشریح شد