هتل‌های پارس

بازدید رامین رضایی رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس از هتل پارس مشهد

۰۶
مرداد
۹۷

رامین رضایی رییس هئیت مدیره شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس به اتفاق امیرضا صبور معاونت بازاریابی و هتلداری ، محرم امین زاده معاونت فنی و پشتیبانی و جهانگیر اختری معاونت مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس شامگاه روز چهارشنبه 3 مرداد ما ه 1397 وارد هتل پارس مشهد شدند.

 


به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد صبح روز پنجشنبه 5 مرداد 97 جلسه ای با حضور رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس و مدیرکل و مسئولین هتل پارس مشهد در دفتر مدیریت هتل ، باهدف بررسی چالش های پیشرو ، راهکارهای کاهش هزینه ها و افزایش ضریب اشغال اتاقی و درآمدی هتل پارس مشهد برگزار شد.