هتل‌های پارس

بازدید مدیرعامل شرکت از هتل پارس مشهد

۳۱
فروردين
۹۸

-بازدید دکترحمزه زاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس از روند بازسازی و آماده سازی اتاقهای هتل پارس مشهد


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد ، صبح روز پنجشنبه مورخ 29 فروردین ماه سال 1398 ، دکتر حمزه زاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس از روند بازسازی و آماده سازی اتاقهای هتل پارس مشهد بازدید به عمل آوردند .