هتل‌های پارس

بازدید معاونت فنی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس از هتل پارس مشهد

۱۵
آبان
۹۷

صبح روز دوشنبه 14 آبان ماه 1397 مظاهر جعفر نژاد معاونت فنی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس از هتل پارس مشهد بازدید کردند.

در این بازدید محمد شربت دار مدیرکل هتل پارس مشهد گزارشی در خصوص فعالیت ها و برنامه های بهسازی فضاهای هتل ارائه دادند.