هتل‌های پارس

بازگشت تیم ابر ماراتن به هتل پارس کرمان

۱۶
مهر
۹۷

-تیم ابر ماراتن بین‌المللی راه ابریشم ایران در هتل پارس کرمان حضور پیدا کرد


-تیم ابر ماراتن بین‌المللی راه ابریشم ایران در هتل پارس کرمان حضور پیدا کرد

مورخ 15 مهرماه سال جاری ،سومین ابرماراتن بین‌المللی راه ابریشم ایران با حضور ۳۵ دونده از شش کشور جهان که از تاریخ ۹ مهرماه از محل اکوکمپ گردشگری هواپیمایی ماهان واقع در روستای ملک آباد بخش شهداد آغاز شده بود  ، پس از گذشت هفت روز در تاریخ ۱۵ مهرماه سالجاری در محل کاروانسرای زوار اندوهجرد این بخش پایان یافت. این گروه بعد از یک رقابت رضایت بخش در مورخ 15 مهرماه به هتل پارس کرمان جهت یک شب اقامت مراجعه کردند.