هتل‌های پارس

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران دفتر مرکزی با مدیریت و سرپرستان هتل مشهد

۰۷
بهمن
۹۷

صبح روز یکشنبه 7 بهمن ماه  1397 جلسه هم اندیشی مدیران دفتر مرکزی گروه هتل های پارس با مدیرکل و سرپرستان بخش های مختلف هتل پارس مشهد برگزار شد.

دراین جلسه که با حضور مظاهر جعفر نژاد مدیر بازرسی، ایمنی و معاونت فنی و پشتیبانی گروه هتل های پارس، امیر رضا صبور معاونت بازاریابی و هتلداری ، جهانگیر اختری معاونت اداری و مالی و علی ساکی نژاد مدیر اغذیه و اشربه  هتل های پارس و  محمد شربت دار مدیر کل و سرپرستان هتل برگزار شد راهکارهای کاربردی جهت افزایش کیفی و کمی خدمات و استراتژیهای تعیین شده جهت  افزایش فروش مورد بررسی قرار گرفت.