هتل‌های پارس

برگزاری سمینار تخصصی باندینگ و سرامیک در دندانپزشکی در هتل پارس مشهد

۰۵
مرداد
۹۷

-

سمینار  تخصصی باندینگ و سرامیک در دندانپزشکی روزهای 4 و 5 مردادماه 1397 توسط اانجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی شاخه خراسان رضوی و با همکاری مرکز تحقیقاتی دندانپزشکی در سالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد.

 در حاشیه این همایش نمایشگاه تخصصی نیز برگزار شد.