هتل‌های پارس

برگزاری ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت و چهارمین نمایشگاه دست آوردهای پژوهش و فن آوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در هتل پارس مشهد

۰۲
آذر
۹۷

ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه جامع علمی کاربردی و چهارمین نمایشگاه دست آوردهای پژوهش و فن آوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از  روز یکشنبه 27 آبان 1397 به مدت سه روز در هتل پارس مشهد برگزار شد.