هتل‌های پارس

برگزاری مراسم انتخاب نماینده کارگران هتل پارس مشهد

۱۶
ارديبهشت
۹۷

مراسم انتخاب نماینده کارگران هتل پارس مشهد ظهر روز شنبه 15 فروردین ماه 1397 برگزار شد و  خانم سمیرا مختارزاده  با اخذ اکثریت آراء بعنوان نماینده کارگران هتل پارس مشهد در سال 1397 انتخاب شد.