هتل‌های پارس

برگزاری نشست شرکت توزیع برق مشهد در هتل پارس مشهد

۲۳
آبان
۹۷

 

نشست هماهنگی پیاده سازی طرح فهام صبح روز سه شنبه 22 آبان 1397 توسط شرکت توزیع برق مشهد در سالن فردوسی هتل پارس مشهد برگزار شد.