هتل‌های پارس

برگزاری همایش بنای برتر در هتل پارس مشهد

۰۹
شهريور
۹۸

-همایش برندهای تامین و تجهیز معماری در هتل پارس مشهد برگزار شد .


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد ، همایش معرفی برندهای مطرح و معتبر تامین و تجهیز معماری با حضور مدیران ارشد ، ششم تا نهم شهریور ماه 1398 در هتل پارس مشهد برگزار شد .