هتل‌های پارس

برگزاری همایش دندانپزشکی در هتل پارس مشهد

۱۷
مرداد
۹۸

-همایش شرکت الماس رویان پارس در هتل پارس مشهد برگزار شد .


-به گزارش روابط عمومی مشهد ، روز پنج شنبه 17 مرداد ماه 1398 همایش شرکت الماس رویان پارس ( آرپامد )با محوریت معرفی دستاوردهای نوین دندانپزشکی با همکاری جامع دندانپزشکی شاخه خراسان در هتل پارس مشهد برگزار شد .