هتل‌های پارس

برگزاری همایش شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی الی گشت

۰۲
آذر
۹۷

همایش معرفی تورهای گردشگری شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی الی گشت روز چهارشنبه 30 آبان ماه 1397 با حضور مدیران و مسئولین دفاتر خدمات مسافرت هوای و جهانگردی مشهد در سالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد.