هتل‌های پارس

برگزاری همایش شرکت پاکمن در هتل پارس مشهد

۱۷
شهريور
۹۷

-

عصر روز چهارشنبه 14 شهریور ماه 1397 همایش تخصصی  شرکت پاکمن  در سالن کنفرانس هتل پارس مشهد برگزار شد