هتل‌های پارس

برگزاری همایش کلینیک ژنتیک نسل فردا در هتل پارس مشهد

۱۰
آذر
۹۷

 همایش   غربالگری  جنین توسط  کلینیک ژنتیک نسل فردا صبح روز جمعه 2 آذرماه 1397 با حضور پزشکان   زنان و زایمان در سالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد