هتل‌های پارس

برگزاری کارگاه ترمیم و تعویض د ریچه عمل قلب باز در هتل پارس مشهد

۱۰
مرداد
۹۷

کارگاه ترمیم و تعویض دریچه عمل قلب باز توسط شرکت مدد نیک طب در روزهای 7 و 8 مردادماه 1397 با حضور جراحان و متخصصان قلب  از کشورهای ایران، پرتغال و لبنان در هتل پارس مشهد برگزار شد