هتل‌های پارس

برگزاری کارگروه جمعیت سازندگان در هتل پارس مشهد

۱۲
تير
۹۸

- کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد در هتل پارس مشهد برگزار شد .


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد ، جلسه جمعیت سازندگان مناطق مشهد ، عصر روز سه شنبه 11 تیر ماه 1398 ویژه بررسی دوره ای عملکرد گذشته و برنامه ریزی آتی در سالن چند منظوره هتل پارس برگزار شد.