هتل‌های پارس

برگزاری کنگره مدیریت در تراز جهانی در هتل پارس مشهد

۰۳
آبان
۹۷

هتل پارس مشهد امروز  پنجشنبه 3 آبان ماه 1397 میزبان کنگره مدیریت در تراز جهانی  است که با حضور استادان دانشگاه دکتر شاهی، دکتر عباسی و دکتر کامران صحت و جمعی از مدیران صنایع منتخب کشور توسط کانون فرهنگی هنری انتخاب در سالن همایش های هتل برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد میهمانان این همایش به مدت دوشب در هتل اقامت دارند.