هتل‌های پارس

تقدیر دکتر جمشید حمزه زاده از جعفر عطار

۲۸
خرداد
۹۷

تقدیر دکتر جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران از جعفر عطار


تقدیر دکتر جمشید حمزه زاده از جعفر عطار
دکتر جمشید حمزه زاده مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس و رییس جامعه هتلداران ایران با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای از خدمات پنج دهه جعفر عطار ، پیشکسوت صنعت هتلداری کشور و استان خراسان تقدیر بعمل آورد.