هتل‌های پارس

جلسه مدیرکل با قسمتهای مختلف هتل پارس مشهد

۰۱
تير
۹۸

-برگزاری جلسات هماهنگی و آشنایی مدیرکل با پرسنل قسمتهای مختلف هتل پارس مشهد

 


- به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد ، از مورخ 21 الی 28 خردادماه سال 1398 ، جلساتی با حضور حمید نادعلی، مدیرکل هتل پارس مشهد و سرپرستان و پرسنل قسمتهای مختلف هتل( مالی ،خانه داری،پذیرایی ، آشپزخانه ، انتظامات و...) برگزار شد،در این جلسات ضمن آشنایی با پرسنل هتل کاربردهای افزایش کیفی و کمی نیز مورد بررسی قرار گرفت