هتل‌های پارس

حضور تور های مطرح گردشگری در هتل پارس کرمان

۰۸
ارديبهشت
۹۸

-تورهای گردشگری اقامت خود را در هتل پارس کرمان گذراندند


-تورهای گردشگری اقامت خود را در هتل پارس کرمان گذراندند

از مورخ 1 الی 5 اردیبهشت سال جاری، آژانسهای سفرهای هزار و یکشب،آرش کمانگیر،رادسفر،ارس مسافر،ستاره شرق،ایران دوستان،پردیسان،پاسارگادتور،گشت تور،تندر،علاء الدین،پرسیاسفر،سبط گشت،اسپیتور،ارگ جدید،الوان تور،سفرستان،آشناپرواز،پیک تبریز،هاوین،آیتو،مسیح پرواز،سفرهای شیشه ای،گردشگران،ایستاسفر،سانازسیرو... در هتل اقامت خود را سپری کردند.