هتل‌های پارس

حضور شرکت سپاهان دانه در هتل پارس کرمان

۰۱
دی
۹۷

-همایش و ضیافت شرکت سپاهان دانه در هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش و ضیافت شرکت سپاهان دانه در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 28 آذر ماه سال جاری ، شرکت سپاهان دانه همایش مدیریت عوامل محیطی خود به منظور افزایش بهره وری اقتصادی در پرورش مرغ گوشتی  را در سالن مشتاق برگزار کرد که با پذیرائی شام در سالن آپادانا هتل به پایان رسید.