هتل‌های پارس

حضور تورهای گردشگری درهتل پارس کرمان

۱۹
شهريور
۹۷

-آژانس های مطرح در هتل پارس کرمان اقامت خود را سپری کردند


-آژانس های مطرح در هتل پارس کرمان اقامت خود را سپری کردند

 از مورخ 13  الی 15 شهریور 97  آژانسهای آیتو،خورشید هماسون،شهرزاد بال،ارگ جدید،پرسیا سفر،ستاره شرق،سفر به سرزمین پارس و ایرمان پارس در هتل اقامت داشتند.