هتل‌های پارس

حضور گروههای پرواز در هتل پارس کرمان

۲۰
شهريور
۹۷

-گروههای پرواز شرکت هواپیمائی ایران ایر در هتل پارس کرمان اقامت داشتند


-گروههای پرواز شرکت هواپیمائی ایران ایر در هتل پارس کرمان اقامت داشتند

مورخ  شهریور سال جاری ، گروه های پرواز مربوط به شرکت ایران ایر که برای انجام مرحله برگشت پروازهای حج تمتع سال 97 برنامه پرواز داشتند ،اقامت خود را در هتل سپری کردند.