هتل‌های پارس

سمینار باغداری و زراعت مشهد در هتل پارس

۰۶
تير
۹۸

برپایی سمینار گروه کشاورزی و دامپروری فردوس پارس در هتل پارس مشهد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد در روز سه شنبه 4 تیر ماه سال 98 سمینار گروه کشاورزی و دامپروری فردوس پارس در سالن هتل پارس مشهد برگزار شد. این سمینار تا روز 6 تیرماه ادامه داشت.

در این سمینار سخنرانی در خصوص فعالیت های سال 1398 لغایت 1400 و با موضوع راهبردها و برنامه جامع سرمایه گذاری و مشخص نمودن مسیر حرکت شرکت های زیر مجموعه انجام شد.