هتل‌های پارس

سمینار فروش شرکت بوتان در هتل پارس کرمان

۱۴
شهريور
۹۸

-برگزاری همایش شرکت بوتان در هتل پارس کرمان   


-

برگزاری همایش شرکت بوتان در هتل پارس کرمان   

مورخ 3 شهریورماه سال جاری، سمینار فروش شرکت بوتان با حضور نمایندگان کانال خدمات فروش استان کرمان در سالن آریا هتل برگزار و با پذیرائی ناهار در سالن ارگ به اتمام رسید.


برچسب ها: -