هتل‌های پارس

مدیر عامل بانک رفاه کشور در هتل پارس کرمان

۰۴
شهريور
۹۹

مدیر عامل بانک رفاه کارگران کشور و هیئت همراه در هتل پارس کرمان


روز یکشنبه مورخ 2 شهریور ماه مدیرعامل بانک رفاه و دیگر مدیران ارشد این بانک در هتل پارس کرمان حضور یافتند.

جلسات بانک رفاه به همراه صرف ناهار در رستوران آینه هتل پارس برگزار شد. همچنین افراد مذکور یک شب اقامت در هتل داشتند.