هتل‌های پارس

معرفی پرسنل نمونه درهتل پارس مشهد

۰۵
شهريور
۹۸

-از پرسنل نمونه پنج ماه اول سال (فروردین تامرداد ماه 1398) در هتل پارس مشهد ، تقدیر و تشکر بعمل آمد .


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد ، اکرم نیازی(مالی)، محمد گازرگر(فضای سبز)، موسی قابچی پور(استخر)، جعفر یزدانی(انتظامات)، حمید هرمزی(تاسیسات)، مسعود شرقی و روح الله محمدزاده(آشپزخانه)، اکرم قربانی و رستم رسولی مقدم(خانه داری)، اصغر بهره ور(غذا و نوشابه) بعنوان پرسنل نمومه پنج ماه اول سال انتخاب شدند و از ایشان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه از طرف حمید نادعلی مدیر کل هتل ، تقدیر و تشکر بعمل آمد .                                                                                                                 تعهد به انجام وظایف ، برخورد خوب و مناسب با میهمان ، همکاری با سایر پرسنل و ایجاد انگیزه برای دیگر همکاران از جمله موارد انتخاب ایشان بود .