هتل‌های پارس

معرفی کارمند نمونه آذر ماه هتل پارس مشهد

۱۵
دی
۹۸

از کارمند نمونه (آذر ماه 98) هتل پارس مشهد تقدیر به عمل آمد


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس مشهد، مرجان مقدم سپهر(ناجی استخر) به عنوان کارمند نمونه و قیاسی(کارمند تاسیسات) به عنوان پرسنل منتخب(آذر ماه 98) انتخاب شدند. امید است این امر موجب ایجاد انگیزه در راستای ارتقاء خدمات دهی سایر پرسنل گردد.

همچنین در آخر مراسم الواح تقدیر توسط مدیر کل هتل حمید ناد علی به پرسنل نمونه اهداء شد.