هتل‌های پارس

هتل پارس مشهد معتمد بهداشت و اماکن شهر مشهد

۲۲
شهريور
۹۹

هتل پارس مشهد معتمد بهداشت و اماکن شهر مشهد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد، بصورت دوره ای و ماهانه نماینده استانداری، اتاق اصناف، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان بصورت سرزده از هتل پارس مشهد بازدید کردند. در این دوران با توجه به بیماری کوید 19، هتل پارس مشهد با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی، ازقبیل پوشش و ماسک کارکنان، نحوه پذیرایی، نحوه پخت غذا، نوع چیدمان مورد تایید قرار گرفته و بر اساس بازدید های دوره ای بهداشت، در شهریور ماه سال 99 این هتل بالاترین امتیاز را دریافت کرد.