هتل‌های پارس

همایش اداره کل ورزش و جوانان در هتل پارس کرمان

۰۴
بهمن
۹۷

-همایش اداره کل ورزش و جوانان در هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش اداره کل ورزش و جوانان در هتل پارس کرمان برگزار شد

از مورخ 1 الی 3 بهمن ماه سال جاری، دومین مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان و اولین انتخابات هیئت رئیسه اداره کل ورزش و جوانان با حضور مدعوین و جوانان از سراسر کشور و سخنرانی تندگویان معاونت ورزش و جوانان در سالن های آریا یک و دو،اندیشه یک و مشتاق با پذیرائی صبحانه،ناهار و شام در سالن آپادانا به پایان رسید.