هتل‌های پارس

همایش شرکت محیا گستر پارس در هتل پارس کرمان

۱۳
شهريور
۹۸

-

معرفی دستگاه های شرکت محیا گستر پارس در هتل پارس کرمان برگزار شد


-

معرفی دستگاه های شرکت محیا گستر پارس در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ17 مرداد ماه سال جاری ،همایش شرکت محیا گستر پارس با حضور پزشکان متخصص جهت رونمایی دستگاه های جدید در سالن آریا هتل برگزار و با پذیرایی ناهار به اتمام رسید.


برچسب ها: -