هتل‌های پارس

همایش جمعیت سازندگان خراسان در پارس مشهد

۱۲
بهمن
۹۸

همایش جمعیت سازندگان خراسان در پارس مشهد


روز دوشنبه 7 بهمن ماه سال 98 کارگروه جمعیت سازندگان خراسان همایشی در هتل پارس مشهد برگزار کرد.