هتل‌های پارس

همایش کانون کارآفرینان در هتل پارس مشهد

۱۲
شهريور
۹۸

-همایش کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی در هتل پارس مشهد برگزار شد .


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد ، همایش کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی با محوریت نقش تعاون در اقتصاد مقاومتی و جلب مشارکتهای مردمی ، یازدهم شهریور ماه 1398 در هتل پارس مشهد برگزار شد .