هتل‌های پارس

هم اندیشی مدیران عامل نمایشگاه های کشور در پارس مشهد

۲۸
دی
۹۸

نشست هم اندیشی مدیران عامل نمایشگاه های کشور در هتل پارس مشهد


نشست هم اندیشی مدیران عامل نمایشگاه های بین المللی کشور روز 23 دی ماه سال 1398 در شهر مشهد مقدس برای اولین بار در هتل پارس برگزار شد.