علی گلبرگ کارمند نمونه  شهریورماه ۱۳۹۵ هتل پارس مشهد انتخاب شد. او از سال ۱۳۸۹ در بخش نقلیه هتل پارس مشهد مشغول به فعالیت می باشد. آراستگی، نظم و انضباط ، تلاش و جدیت در کار و تکریم میهمان از مهترین شاخص های انتخاب وی بعنوان کارمند نمونه هتل پارس بود.