همایش آزمایشگاه تشخیص طبی ابن سینا در هتل پارس اهواز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، در ۱۴ بهمن ماه سال ۹۵ آزمایشگاه تشخیص طبی ابن سینا همایش خود را جهت معرفی تجهیزات آزمایشگاهی جدید در آمفی تئاتر هتل پارس اهواز برگزار کرد.

شایان ذکر است رستوران کارون هتل پارس اهواز  میزبان بیش از ۱۵۰ نفر از میهمانان این همایش جهت صرف ناهار بود.