سمینار شرکت تولیدی فیلتر کاج در هتل پارس اهواز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، در روز ۲۰ بهمن ماه سال ۹۵ شرکت تولیدی فیلتر کاج، بعنوان تاثیرگذار ترین شرکت در تدوین آیین نامه استاندارد ملی فیلتر در ایران و پیشگام در ساخت و تولید فیلترهایی که نیاز به دانش فنی خاص دارند ، همایش معرفی محصولات خود را جهت ۲۰۰ نفر از تعویض روغنی های برتر شهر اهواز در آمفی تئاتر هتل پارس اهواز برگزار کرد.

شایان ذکر است این همایش با پذیرایی ناهار در رستوران کارون هتل پارس اهواز آغاز شد