همایش شرکت گاز استان خوزستان در هتل پارس اهواز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، در روز ۱۲ بهمن سال ۹۵ شرکت گاز استان خوزستان  همایش HSE خود را در دو نوبت صبح و بعد از ظهردر سالن آمفی تئاتر هتل پارس اهواز برگزار کرد.

شایان ذکر است ضیافت ناهار این شرکت در رستوران کارون هتل پارس اهواز برگزار شد