همایش یک روزه صندوق بازنشستگی شرکت نفت در هتل پارس اهواز برگزار شد.به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، در روز ۹ بهمن ماه سال ۹۵ نشست عمومی کارشناسان منطقه ۲ صندوق بازنشستگی شرکت نفت با حضور رئیس محترم کل این صندوق در سالن آمفی تئاتر هتل پارس اهواز برگزارشد..

شایان ذکر است ضیافت شام این صندوق در رستوران کارون هتل پارس اهواز برگزار شد