در ساعت ۲۲:۱۴ روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۶  طبقه سوم هتل پارس اهواز دچار حریق گردید و خساراتی به یک باب اتاق وارد شد.

روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ۹۶ ساعت ۲۲:۱۴ متصدی اتاق دوربین متوجه دود از یک باب اتاق فاقد میهمان در طبقه سوم شد و با همکاری سریع پرسنل خانه داری ، انتظامات، رستوران و تاسیسات مستقر در هتل با سه عدد کپسول آتش نشانی تا رسیدن واحد های امدادی آتش را مهار کردند و در همان موقع کلیه میهمانان هتل از محوطه خطر خارج گردیدند و کمتر از ۲ ساعت هتل مجدد فعالیت عادی خود را آغاز کرد و در روز جمعه هتل پارس اهواز میزبان میهمانان جدید از جمله تیم فوتبال سایپا تهران بود.