به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، تیم فولاد خوزستان روز جمعه ۸ اردیبهشت ماه وارد هتل پارس آبادان شد. این تیم جهت رقابت با تیم صنعت نفت آبادان به مدت یک روز در هتل پارس کاروانسرا آبادان اردو زد.