باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در پیامی از همکاری و تلاش کارکنان هتل پارس مشهد در  ارائه خدمات مطلوب و همکاری های لازم با این تیم تقدیر و تشکر کرد.