به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه نمایشگاه شرکت پارس گروپ جهت نمایش دستگاه های زیبا سازی و جوان سازی پوست درسرسرای هتل پارس به همراه استقبال پور شور وشعف بازدید کنندگان برگزار گردید