به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان :مورخ چهاردهم  اردیبهشت ماه نشستی تخصصی با گرد همایی پزشکان حوزه روماتولوژی به منظور بیان تازه های درمانی روماتیسم با داروی آلتبرل همراه با سخنرانی اساتید در سالن آریا هتل پارس کرمان برگزار گردید