به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان :مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه همایشی از شرکت دارویی پخش هجرت به جهت معرفی مدیر عامل جدید این شرکت وحضور مسئولین دارویی ، مسئول انجمن دارو سازان ،مسئولین سازمان تامین اجتماعی و ریاست محترم دانشگاه داروسازی استان کرمان در سالن مشتاق وبرگزاری ضیافت در سالن ارگ هتل پارس کرمان برگزار گردید