به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان: مورخ هفدهم اردیبهشت ماه همایشی از سازمان نظام مهندسی جهت راهبرد برنامه های تخصصی سازمان درسالن آریا به همراه برگزاری ضیافت در سالن آپادانا برگزار گردید.