به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کرمان:مورخ  سیزدهم الی چهاردهم اردیبهشت ماه نشست روسای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانهای سراسر کشور باحضور جناب آقای مجتبی خالصی رئیس دبیر خانه شورای اقتصاد ورئیس اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه وبودجه کشور واستاندار کرمان در سالن مشتاق هتل پارس کرمان برگزار گردید. در این نشست جعفر رودری رئیس سازمان برنامه وبودجه استان کرمان بااشاره به اینکه تبادل نظروانتقال تجربیات از اهداف این نشست است اظهار داشت:بااعتبارات محدودی که در استان کرمان داشتیم،اتفاقات خوبی رقم خورده است.

(شایان به ذکراست که روسای حاضر در این همایش از سه شب اقامت در هتل پارس کرمان برخوردار بودند)